OMV | weigering kapvergunning - Sinjorendreef 56

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Hilaire Van Nuffel
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: weigering voor het vellen van één eik
locatie: Sinjorendreef 56
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021136480
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.