OMV | weigering kapvergunning - Schriekbos 94

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Saskia Claes
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één eik
locatie: Schriekbos 94
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020117966
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.