OMV | weigering kapvergunning - Raymond Delbekestraat 339

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Joost Baert
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: weigering voor het vellen van vijf berken en 10 mastbomen
locatie: Raymond Delbekestraat 339
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021135202
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.