OMV | weigering kapvergunning - Krekelenberg 37

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Robert Hugo Willems
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 10 -15 dennen en masten
locatie: Krekelenberg 37
beslist op: 9/28/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020103651
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.