OMV | weigering kapvergunning - De Hulsten 85

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Rozemarijn den Hartog
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één lindeboom
locatie: De Hulsten 85
beslist op: 1/11/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020169684
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.