OMV | weigering kapvergunning - Boterbloemlaan 72

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Véronique Berat
toelichting: weigering omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één tulpenboom
locatie: Boterbloemlaan 72
beslist op: 08/03/2021
bekendmaking loopt van: 16/03/2021 - 16/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021038149
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.