OMV | weigering exploitatie - Meester de Beenhouwerstraat 18+

geweigerde omgevingsvergunning

aanvrager: Jan Broes, Laurenz Broes en Steve De Wilde
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: de exploitatie van een werkplaats voor voertuigen
locatie: Meester de Beenhouwerstraat 18+
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021006929
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.