OMV | weekendverblijf - Hooidonkbos 19

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jozef De Prins
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een weekendverblijf
locatie: Hooidonkbos 19
beslist op: 10/5/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020033217
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.