OMV | weekendverblijf - Halle-Velden 54

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kristien Boeykens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een weekendverblijf
locatie: Halle-Velden 54
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020110073
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.