OMV | verkaveling - Schriekbos 96-98

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: De Rop, Luc
toelichting: Aanvraag voor een nieuwe verkaveling
onderwerp: verkaveling voor de realisatie van 2 kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen
locatie: Schriekbos 96-98
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020024417
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.