OMV | verkaveling - Kapellei 82

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Robert Anthoni en Rosa Noelants
toelichting: aanvraag voor een nieuwe verkaveling
onderwerp: een verkaveling voor de realisatie van 2 kavels voor aaneengesloten bebouwing
locatie: Kapellei 82
beslist op: 1/11/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020121128
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.