OMV | verkaveling - Herentalsebaan 50

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Maria Van Peer
toelichting: aanvraag voor een nieuwe verkaveling
onderwerp: een verkaveling voor de realisatie van 1 kavel voor een vrijstaande ééngezinswoning
locatie: Herentalsebaan 50
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020065980
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.