OMV | verharding - Raymond Delbekestraat 141

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Raymond Simons
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de aanleg van verharding voor en rondom de woning met bijgebouw, met toegang tot het perceel via inrit aan de linkerzijde van het terrein.
locatie: Raymond Delbekestraat 141
beslist op: 11/01/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020161960
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.