OMV | verbouwing - Voetbalstraat 1

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Annick Verdonck en Joris Abs
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen van de bestaande woning
locatie: Voetbalstraat 1
beslist op: 11/01/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020176502
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.