OMV | verbouwing - St.-Antoniusbaan 191

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Raf Michiels
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande eengezinswoning
locatie: St.-Antoniusbaan 191
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021030247
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.