OMV | verbouwing - Handelslei 232

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Laurent Van Linden
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen van handelsgelijkvloers met woning
locatie: Handelslei 232
beslist op: 15/11/2021
bekendmaking loopt van: 19/11/2021-19/12/2021
vergunningsverlenende overheid: Gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021140270
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.