OMV | verbouwing - Gagelaars 37

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Hildegarde Verbelen en Luc Maes
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning
locatie: Gagelaars 37
beslist op: 15/11/2021
bekendmaking loopt van: 19/11/2021-19/12/2021
vergunningsverlenende overheid: Gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021171927
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.