OMV | verbouwen woning - Wandelweg 46

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ken Sa Ferreira Da Silva en Natalie Van Den Eijnden
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning
locatie: Wandelweg 46
beslist op: 27/04/2020
bekendmaking loopt van: 29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019147976
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.