OMV | verbouwen woning - Emiel Vermeulenstraat 28

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jelle van Oijen en Jill Ceuppens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen van een woning en bijgebouw
locatie: Emiel Vermeulenstraat 28
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021118474
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.