OMV | verbouwen woning + bijgebouw - Ten Boslaan 10

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Eddy Belmans
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen van de bestaande woning, de regularisatie van een veranda en het bouwen van een bijgebouw en zwembad
locatie: Ten Boslaan 10
beslist op: 5/4/2020
bekendmaking loopt van: 08/05/2020-08/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020036603
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.