OMV | verbouwen garage - Baron de Caterslaan 36

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Pieter Pieters
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande garage
locatie: Baron de Caterslaan 36
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020051781
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.