OMV | veranda - Kromme Weg 10

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Nienke De Belser
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het aanbouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning
locatie: Kromme Weg 10
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021033618
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.