OMV | veranda - Kempendreef 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ann Van Hoorenbeke
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de regularisatie voor het plaatsen van een veranda
locatie: Kempendreef 18
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021163692
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.