OMV | veranda - Karel Uytroevenlaan 17

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jennifer Maria Dries
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het aanbouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning
locatie: Karel Uytroevenlaan 17
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020032303
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.