OMV | veranda - Kapellei 105

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jeroen Jochems
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: plaatsen veranda
locatie: Kapellei 105
beslist op: 6/29/2020
bekendmaking loopt van: 14/7/2020 - 14/8/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020083525
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.