OMV | veranda - Emiel Vermeulenstraat 16

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Derk Van Dorst
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het aanbouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning
locatie: Emiel Vermeulenstraat 16
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020034100
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.