OMV | veranda - Doornlaan 3

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Peter Asselberghs
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: de regularisatie van een veranda
locatie: Doornlaan 3
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020038479
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.