OMV | veranda - De Hulsten 67

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Dominique Balemans
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het plaatsen van een veranda aan de achtergevel van de woning
locatie: De Hulsten 67
beslist op: 8/24/2020
bekendmaking loopt van: 26/08/2020 - 26/09/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020108791
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.