OMV | veranda - De Bergen 29

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Marina Kienen
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: het aanbouwen van een veranda aan de achtergevel van de woning
locatie: De Bergen 29
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020046623
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.