OMV | vebouwing - Stoppelveld 71

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Sabrina De Bock en Yves Deckx
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning
locatie: Stoppelveld 71
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020081963
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.