OMV | uitbreiding - Victorielaan 14

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Lucas Brees
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning
locatie: Victorielaan 14
beslist op: 8/24/2020
bekendmaking loopt van: 26/08/2020 - 26/09/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020100353
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.