OMV | uitbreiding twee klaslokalen - Kerkstraat 7

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Elisabeth Verstreken en Kristof Janssens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het uitbreiden met 2 klaslokalen van de kleuterblok van GBS de Kiekeboes
locatie: Kerkstraat 7
beslist op: 08/03/2021
bekendmaking loopt van: 16/03/2021 - 16/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021003458
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.