OMV | uitbreiding - Berkenlaan 43

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Leen Truyens en Steve Hillen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het uitbreiden van de bestaande woning
locatie: Berkenlaan 43
beslist op: 8/24/2020
bekendmaking loopt van: 26/08/2020 - 26/09/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020080257
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.