OMV | tuinhuis - Jacobslaan 96

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Wim Paul Merckx
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een tuinhuis
locatie: Jacobslaan 96
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020043044
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.