OMV | tuinberging - Halle-Dorp 22

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Antoon Vermonden
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een tuinberging en de aanleg van een zwembad
locatie: Halle-Dorp 22
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021014849
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.