OMV | stopzetting zorgwoning - Korte Kievitstraat 8

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Elisabeth Suls
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het stopzetten van de functie zorgwonen binnen de bestaande woning
locatie: Korte Kievitstraat 8
beslist op: 8/24/2020
bekendmaking loopt van: 26/08/2020 - 26/09/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020099688
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.