OMV | slopen woning - Jozef Cornelissenslaan 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jozef Van Pelt
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het slopen van een leegstaande eengezinswoning
locatie: Jozef Cornelissenslaan 18
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019162125
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.