OMV | slopen veranda en optrekken nieuwe - Herentalsebaan 27

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kristof Van Looy
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het slopen van de bestaande veranda en het optrekken van een nieuwe aanbouw
locatie: Herentalsebaan 27
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020022823
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.