OMV | slopen - Lindedreef 10, Lindedreef 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Liesbeth Verstreken
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het slopen van de bestaande schoolgebouwen en feestzaal
locatie: Lindedreef 10, Lindedreef 18
beslist op: 9/28/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020090906
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.