OMV | shelter - Klein Herentals 8

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tim Ielegems
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een shelter (overdekt terras in tuin)
locatie: Klein Herentals 8
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021169151
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.