OMV | publiciteitsinrichting - Handelslei 19, Handelslei 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: DCA
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van een publiciteitsinrichting bestaande uit werfdoeken
locatie: Handelslei 19, Handelslei 21
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021040603
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.