OMV | propanagastank - Kempstraat 30

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Anne Peetermans
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een bovengrondse propaangastank van 1.800 liter
locatie: Kempstraat 30
beslist op: 10/12/2020
bekendmaking loopt van: 15/10/2020 - 15/11/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020129675
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.