OMV | propaangastank - Monnikendreef 23

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Stefan Baert
toelichting: melding omgevingsproject - Milieu
onderwerp: een ondergrondse propaangastank van 3000 liter waterinhoud
locatie: Monnikendreef 23
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021160461
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.