OMV | poolhouse - Het Moer 3

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tom Volders
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een poolhouse
locatie: Het Moer 3
beslist op: 29/03/2021
bekendmaking loopt van: 05/04/2021 - 05/05/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021021543
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.