OMV | plaatsen omheining - Schalmeidreef 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Michaël Campforts
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het plaatsen van een omheining bestaande uit houten schutsels en een betonnen onderplaat
locatie: Schalmeidreef 21
beslist op: 23/03/2020
bekendmaking loopt van: 31/03/2020 - 30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020015022
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.