OMV | opslagplaats - Kwikaard 128

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: De Vos Luc
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: opslagplaats bouwmaterialen, producten en werkplaats
locatie: Kwikaard 128
beslist op: 23/03/2020
bekendmaking loopt van: 31/03/2020 - 30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2019066908
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.