OMV | opslag vloeistoffen - Kwikaard 98A

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: QUALITY POOL
toelichting: melding omgevingsproject - Milieu
onderwerp: de opslag van gevaarlijke vloeistoffen zijnde 1.800 l H2SO415% (zwavelzuur) en 3.000 l natriumhypochloriet (vloeibare chloor)
locatie: Kwikaard 98A
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021162315
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.