OMV | meergezinswoning - Victorielaan 62

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Athago
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 3 woongelegenheden, afzonderlijke bergingen en de aanleg van 5 parkeerplaatsen
locatie: Victorielaan 62
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020152047
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.