OMV | meergezinswoning - Handelslei 238

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: VR PROJECT
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het verbouwen van een handelspand met woongelegenheid tot een meergezinswoning met twee woongelegenheden en het bouwen van een carport met bergingen
locatie: Handelslei 238
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020164922
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.