OMV | keuken - Sparrenlaan 18

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kristof Wilmssen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de aanbouw van een keuken aan de achtergevel van de woning
locatie: Sparrenlaan 18
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021161977
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.